องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบุตาโพธิ์-บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 14 บานดอนบุตาโพธิ์

    รายละเอียดข่าว

 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนบุตาโพธิ์-บ้านหญ้าคา   หมู่ที่  14  บานดอนบุตาโพธิ์    เอกสารประกอบ

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบุตาโพธิ์-บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 14 บานดอนบุตาโพธิ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว :