องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.227-97 สายพลสงคราม-เสลา หมู่ที่ 2 บ้านพลสงคราม ตำบลพลสงคราม

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  นม.ถ.227-97  สายพลสงคราม-เสลา  หมู่ที่  2  บ้านพลสงคราม       ตำบลพลสงคราม   ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,449.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร  (ตามแบบ อบต.พลสงครามกำหนด)  งบประมาณ  3,985,000.-บาท  (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.227-97 สายพลสงคราม-เสลา หมู่ที่ 2 บ้านพลสงคราม ตำบลพลสงคราม
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :