องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 9 บ้านหนองนา สายอิสานเขียว-โนนอุโลก

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่  9  บ้านหนองนา  สายอิสานเขียว-โนนอุโลก  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  1,160.00  เมตร  มีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  4,640.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  1.160.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า      464.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  (ตามแบบ อบต.พลสงครามกำหนด)  งบประมาณ  404,000.-บาท    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 9 บ้านหนองนา สายอิสานเขียว-โนนอุโลก
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :