องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองนา ซอยหัวคู

    รายละเอียดข่าว

ราคากลาง 413,000 บาท กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง วันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 11.00น. ถึง 11.30น. ณ สถานที่ก่อสร้างพร้อมกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา 15.00น. ผู้ใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างจะถือว่าท่านเข้าใจรายละเอียดแล้ว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 100 บาท
ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2558 - 22 เมษายน 2558 ที่กองคลัง อบต.พลสงคราม และในวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอโนนสูง กำหนดเปิดซองวันที่ 24 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.-12.00น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสูง สอบถามข้อมูลได้ที่ 044-756400 ในวันและเวลาราชการ ของอบต.พลสงคราม

    เอกสารประกอบ

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองนา ซอยหัวคู
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว :