องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

    รายละเอียดข่าว

าคากลาง  456,000 บาท สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่กองคลัง ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2558 ที่กองคลัง อบต.พลสงคราม และวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอโนนสูง) กำหนดเปิดซองในวันที่ 24 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. -12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารสว่นตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอโนนสูง) สอบถามทางโทรศัพท์ 044-756400 ในวันและเวลาราชการ อบต.พลสงคราม

    เอกสารประกอบ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว :