องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านพลสงคราม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

รายละเอียดโครงการ
- ก่อสร้างฝายน้ำล้น  ตามแบบมาตรฐาน  มข.2527  ขนาดกว้าง  24.00  เมตร  สันฝายสูง  2.00  เมตร  ผนังข้างสูง  3.50  เมตร 
- เรียงหินใหญ่ยาแนวผนังข้าง  ปริมาตรไม่น้อยกว่า  20  ลบ.ม.  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามแบบ  อบต.พลสงคราม)

    เอกสารประกอบ

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านพลสงคราม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว :