องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 บ้านโคกเปราะหอม สายบ้านโคกเปราะหอม-โนนพฤกษ์

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกเปราะหอม สายบ้านโคกเปราะหอม-โนนพฤกษ์ 

ช่วงที่  1  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  99.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

ช่วงที่  2  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  7.75  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมหูช้าง คสล.  2  ข้าง  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  556.35  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน  1  ป้าย  (ตามแบบ อบต.พลสงครามกำหนด) งบประมาณ  300,000.-บาท    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 บ้านโคกเปราะหอม สายบ้านโคกเปราะหอม-โนนพฤกษ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว :