องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 บ้านดอนแฝก ซอยคูณทวี-ซอยสมบูรณ์

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  8 บ้านดอนแฝก  ซอยคูณทวี-ซอยสมบูรณ์  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  176.00  ตารางเมตร    พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  Ø  0.40  เมตร  จำนวน  6  ท่อน  และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  (ตามแบบ อบต.พลสงครามกำหนด) จำนวนเงิน  100,000.-บาท    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 บ้านดอนแฝก ซอยคูณทวี-ซอยสมบูรณ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :