องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนวัด ซอยตะวันฉาย

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 11 บ้านโนนวัด  ซอยตะวันฉาย  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร   ยาว  97.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 388.00 ตารางเมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.พลสงครามกำหนด) งบประมาณ  206,000.-บาท    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนวัด ซอยตะวันฉาย
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :