องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก .หมู่ 8 บ้านดอนแฝก ซอยคูณทวี-ซอยสมบูรณ์

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่  8  บ้านดอนแฝก  สายคลองกอก  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร            ยาว  970.00  เมตร  มีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  3,395.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  970.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า           339.50  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย (ตามแบบ อบต.พลสงครามกำหนด) งบประมาณ  295,000.-บาท    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก .หมู่ 8 บ้านดอนแฝก ซอยคูณทวี-ซอยสมบูรณ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :