องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 บ้านสระเพลง ซอยร่วมใจสามัคคี

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  1 บ้านสระเพลง  ซอยร่วมใจสามัคคี  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร ยาว  50.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมหูช้าง ค.ส.ล.  2 ข้าง  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  183.75  ตารางเมตร  และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  (ตามแบบ อบต.พลสงครามกำหนด) จำนวนเงิน  100,000.-บาท    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 บ้านสระเพลง ซอยร่วมใจสามัคคี
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :