องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 276 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]197
122 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]195
123 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 ธ.ค. 2562 ]94
124 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 พ.ย. 2562 ]220
125 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]180
126 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]198
127 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]187
128 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]183
129 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]181
130 ขอเชิญประชุมสภา อบต.พลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]197
131 ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [ 17 มิ.ย. 2562 ]181
132 เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]183
133 ประชาสันพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 29 พ.ค. 2562 ]205
134 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]185
135 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]199
136 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]197
137 ขอเชิญประชุมสภา อบต.พลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]187
138 ขอเชิญประชุมสภา อบต.พลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]238
139 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศการกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ (เผาในที่โล่ง) [ 3 มี.ค. 2562 ]199
140 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]209
141 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]191
142 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]178
143 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]252
144 ขอเชิญประชุมสภา อบต.พลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]173
145 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]242
146 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 22 พ.ย. 2561 ]239
147 ขอเชิญประชุมสภา อบต.พลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]243
148 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 12 พ.ย. 2561 ]236
149 ประกาศข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมการเลีั้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ [ 12 พ.ย. 2561 ]179
150 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]239
151 แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.25861-2564) [ 27 พ.ย. 2560 ]237
152 ประกาศ [ 27 พ.ย. 2560 ]184
153 ขอเชิญประชุมสภา อบต.พลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]185
154 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 18 ต.ค. 2560 ]178
155 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.พลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2560 (แบบ สขร.1) [ 18 ต.ค. 2560 ]250
156 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมบูรณ์ หมู่ 8 บ้านดอนแฝก [ 17 ต.ค. 2560 ]203
157 ประกาศราคากลางโครงกาปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบคลองดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10 บ้านดอนมันกระซาก [ 17 ต.ค. 2560 ]280
158 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสำเร็จรูป หมู่ที่ 5 บ้านหญ้าคา [ 9 ส.ค. 2560 ]259
159 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มดอนขวางถึงถนนดำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองหัวแรด [ 9 ส.ค. 2560 ]241
160 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายลำห้วยกลาง 2 ข้างทาง หมู่ 7 บ้านมะรุม [ 9 ส.ค. 2560 ]253
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7