องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 276 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 25 มิ.ย. 2567 ]5
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น [ 1 พ.ค. 2567 ]13
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศ [ 22 เม.ย. 2567 ]14
4 รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]10
5 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 26 มี.ค. 2567 ]19
6 ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 14 มี.ค. 2567 ]28
7 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 14 มี.ค. 2567 ]25
8 ประกาศผลการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลพลสงครามตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]20
9 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 7 มี.ค. 2567 ]28
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 4 มี.ค. 2567 ]67
11 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 4) [ 4 มี.ค. 2567 ]22
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 สายลำละเลิง-หนองห่าง [ 4 มี.ค. 2567 ]20
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 สายหนองห่าง-ลำชะเนียง [ 4 มี.ค. 2567 ]17
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองนา หมู่ที่ 9 สายโนนกระสัง-ดอนมันกระซาก [ 4 มี.ค. 2567 ]18
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 [ 4 มี.ค. 2567 ]18
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 สายเลียบเหมืองหัวนา [ 28 ก.พ. 2567 ]20
17 ประกาศ เรื่องการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับแก้ไข) [ 22 ก.พ. 2567 ]38
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 สายเลียบเหมืองสำราญ [ 22 ก.พ. 2567 ]21
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสระเพลง หมู่ที่ 1 [ 21 ก.พ. 2567 ]17
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 [ 21 ก.พ. 2567 ]11
21 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสลา หมู่ที่ 4 [ 20 ก.พ. 2567 ]17
22 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน (ประจำปีงบประมาณ 2566) [ 19 ก.พ. 2567 ]25
23 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 [ 12 ก.พ. 2567 ]15
24 ประกาศ เรื่องการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]42
25 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]28
26 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ คนพิการ และผุ้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]36
27 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]33
28 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]25
29 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]23
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายโรงเรียน ลำห้วยโตน [ 30 ม.ค. 2567 ]24
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 สายลำห้วยโคก [ 30 ม.ค. 2567 ]32
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 สายคุ้มหนองแหน - นานายหล่อ [ 30 ม.ค. 2567 ]31
33 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 [ 18 ม.ค. 2567 ]13
34 แจ้งประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 17 ม.ค. 2567 ]29
35 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 [ 16 ม.ค. 2567 ]13
36 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 [ 16 ม.ค. 2567 ]11
37 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]28
38 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]33
39 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น [ 21 ธ.ค. 2566 ]38
40 ประกาศแผนการบำรุง ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ธ.ค. 2566 ]5
41 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]35
42 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]60
43 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]43
44 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 30 พ.ย. 2566 ]37
45 ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]62
46 ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]41
47 ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]44
48 ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]39
49 ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การขุดดินและถมดิน การบรรทุกดิน และการขนย้ายดิน พ.ศ. 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]79
50 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 [ 14 พ.ย. 2566 ]55
51 ประกาศยกเว้นการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 27 ต.ค. 2566 ]14
52 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 25 ต.ค. 2566 ]56
53 ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 10 ต.ค. 2566 ]114
54 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]76
55 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]139
56 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]50
57 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]55
58 ขอเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]61
59 ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกพนักงานจ้างและผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ค. 2566 ]67
60 รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 14 ก.ค. 2566 ]58
61 รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป [ 14 ก.ค. 2566 ]55
62 ประชาสัมพันธ์ยาเสพติด [ 5 ก.ค. 2566 ]46
63 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]44
64 ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]47
65 รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างโดยการสอบคัดเลือก เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ [ 22 มิ.ย. 2566 ]54
66 รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างโดยการสอบคัดเลือก เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็น พนักงานจ้างทั่วไป [ 22 มิ.ย. 2566 ]49
67 ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกพนักงานจ้างและผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 12 มิ.ย. 2566 ]52
68 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานจ้างตามภารกิจ [ 31 พ.ค. 2566 ]55
69 รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง [ 23 พ.ค. 2566 ]59
70 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]50
71 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 1 พ.ค. 2566 ]53
72 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 11 เม.ย. 2566 ]50
73 รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 27 มี.ค. 2566 ]86
74 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน [ 27 มี.ค. 2566 ]59
75 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]47
76 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเป็นภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก [ 16 มี.ค. 2566 ]68
77 ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 28 ก.พ. 2566 ]5
78 รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]70
79 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]52
80 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]53
81 ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]60
82 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]51
83 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 พ.ย. 2565 ]86
84 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยและจริยธรรม [ 28 ต.ค. 2565 ]45
85 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ คนพิการ [ 3 ต.ค. 2565 ]44
86 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ [ 3 ต.ค. 2565 ]49
87 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]58
88 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]91
89 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]56
90 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]47
91 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]43
92 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2565 ]48
93 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]33
94 ประชาสัมพันธ์งานกีฬา [ 25 ก.พ. 2565 ]30
95 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]41
96 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]319
97 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]29
98 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 16 ก.ค. 2564 ]79
99 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]32
100 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]34
101 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]38
102 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ม.ค. 2564 ]107
103 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 6 ม.ค. 2564 ]105
104 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 6 ม.ค. 2564 ]109
105 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]245
106 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]259
107 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 9 ต.ค. 2563 ]267
108 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหาร่สวนตำบล [ 2 ต.ค. 2563 ]110
109 ชอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]202
110 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 9 ก.ย. 2563 ]208
111 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 3 ส.ค. 2563 ]244
112 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิค19 [ 29 ก.ค. 2563 ]210
113 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 15 ก.ค. 2563 ]109
114 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลใหรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 15 ก.ค. 2563 ]99
115 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 15 ก.ค. 2563 ]97
116 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลใหรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 15 ก.ค. 2563 ]120
117 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 15 ก.ค. 2563 ]101
118 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 14 ก.ค. 2563 ]226
119 นโยบายบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 1 ก.ค. 2563 ]208
120 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 [ 10 ม.ค. 2563 ]204
121 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]197
122 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]195
123 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 ธ.ค. 2562 ]94
124 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 พ.ย. 2562 ]220
125 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]180
126 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]198
127 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]187
128 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]183
129 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]181
130 ขอเชิญประชุมสภา อบต.พลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]197
131 ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [ 17 มิ.ย. 2562 ]181
132 เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]183
133 ประชาสันพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 29 พ.ค. 2562 ]205
134 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]185
135 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]199
136 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]197
137 ขอเชิญประชุมสภา อบต.พลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]187
138 ขอเชิญประชุมสภา อบต.พลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]238
139 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศการกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ (เผาในที่โล่ง) [ 3 มี.ค. 2562 ]199
140 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]209
141 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]191
142 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]178
143 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]252
144 ขอเชิญประชุมสภา อบต.พลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]173
145 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]242
146 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 22 พ.ย. 2561 ]239
147 ขอเชิญประชุมสภา อบต.พลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]243
148 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 12 พ.ย. 2561 ]236
149 ประกาศข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมการเลีั้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ [ 12 พ.ย. 2561 ]179
150 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]239
151 แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.25861-2564) [ 27 พ.ย. 2560 ]237
152 ประกาศ [ 27 พ.ย. 2560 ]184
153 ขอเชิญประชุมสภา อบต.พลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]185
154 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 18 ต.ค. 2560 ]178
155 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.พลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2560 (แบบ สขร.1) [ 18 ต.ค. 2560 ]250
156 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมบูรณ์ หมู่ 8 บ้านดอนแฝก [ 17 ต.ค. 2560 ]203
157 ประกาศราคากลางโครงกาปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบคลองดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10 บ้านดอนมันกระซาก [ 17 ต.ค. 2560 ]280
158 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสำเร็จรูป หมู่ที่ 5 บ้านหญ้าคา [ 9 ส.ค. 2560 ]259
159 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มดอนขวางถึงถนนดำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองหัวแรด [ 9 ส.ค. 2560 ]241
160 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายลำห้วยกลาง 2 ข้างทาง หมู่ 7 บ้านมะรุม [ 9 ส.ค. 2560 ]253
161 ขอเชิญประชุมสภา อบต.พลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 [ 3 ส.ค. 2560 ]193
162 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน [ 28 มิ.ย. 2560 ]291
163 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 2 ตำบลพลสงคราม [ 29 พ.ค. 2560 ]239
164 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 ตำบลพลสงคราม [ 29 พ.ค. 2560 ]252
165 ประกาศราคากลางโครงการขุดขยายสระน้ำหนองจอก หมู่ 11 ตำบลพลสงคราม [ 29 พ.ค. 2560 ]247
166 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 13 ตำบลพลสงคราม [ 29 พ.ค. 2560 ]200
167 การยื่นคำร้องปัญหาความเดือดร้อน [ 25 เม.ย. 2560 ]256
168 ขอเชิญประชุมสภา อบต.พลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 [ 21 เม.ย. 2560 ]258
169 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2560 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของ พ.ศ. 2561 [ 15 ก.พ. 2560 ]207
170 ขอเชิญประชุมสภา อบต.พลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ี่ 1 ประจำปี 2560 [ 10 ก.พ. 2560 ]236
171 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 1 ก.พ. 2560 ]213
172 เรื่อง การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ.2560 [ 24 ม.ค. 2560 ]237
173 ขอเชิญประชุมสภา อบต.พลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 16 ธ.ค. 2559 ]185
174 ประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2560 [ 1 ธ.ค. 2559 ]218
175 ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.พลสงคราม [ 29 พ.ย. 2559 ]257
176 ขอเชิญประชุมสภา อบต.พลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 27 ต.ค. 2559 ]189
177 ขอเชิญประชุมสภา อบต.พลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 19 ก.ย. 2559 ]207
178 ความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล [ 1 ก.ย. 2559 ]208
179 แผ่นพับความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล [ 1 ก.ย. 2559 ]202
180 ขอเชิญประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 5 ส.ค. 2559 ]208
181 ขอเชิญประชุมสภา อบต.พลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 9 มิ.ย. 2559 ]192
182 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 30 พ.ค. 2559 ]198
183 ประกาศสอบราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา [ 30 พ.ค. 2559 ]217
184 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำประปา หมู่ 14 บ้านดอนบุตาโพธิ์ [ 26 พ.ค. 2559 ]216
185 ขอเชิญประชุมสภา อบต.พลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 17 พ.ค. 2559 ]205
186 ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจ ด้านการให้บริการประชาชน [ 4 เม.ย. 2559 ]195
187 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 สายคุ้มน้อยพัฒนา (ช่วง 2) [ 19 ก.พ. 2559 ]208
188 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 7 (ช่วง 2) [ 19 ก.พ. 2559 ]195
189 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2559 และสมัยประชุมสภาสมัยแรกของ พ.ศ. 2560 [ 15 ก.พ. 2559 ]205
190 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 สายบ้านโคกเปราะหอม-พลสงคราม [ 12 ก.พ. 2559 ]263
191 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 สายบ้านเสลา-โรงเรียนเสลา (ช่วง2) [ 12 ก.พ. 2559 ]227
192 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 คุ้มบ้านใหม่ ซอย 3 [ 12 ก.พ. 2559 ]182
193 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 ซอยคูณทวี-ซอยสมบูรณ์ (ช่วง 2) [ 12 ก.พ. 2559 ]243
194 ประกาศราคากลางสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 สายบ้านหนองสรวง-โคกเปราะหอม ตำบลพลสงคราม [ 10 ก.พ. 2559 ]245
195 ขอเชิญประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 [ 9 ก.พ. 2559 ]219
196 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 คุ้มบ้านใหม่ ตำบลพลสงคราม [ 12 ม.ค. 2559 ]240
197 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 8 ม.ค. 2559 ]195
198 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 30 ธ.ค. 2558 ]201
199 ประใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 25 พ.ย. 2558 ]204
200 ราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสระเพลง-สถานีรถไฟพลสงคราม [ 18 พ.ย. 2558 ]275
201 ประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2559 [ 29 ต.ค. 2558 ]227
202 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราาม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 [ 28 ก.ย. 2558 ]217
203 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ2559-2561) [ 22 มิ.ย. 2558 ]200
204 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2558 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของ พ.ศ.2559 [ 16 ก.พ. 2558 ]184
205 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 11 ก.พ. 2558 ]211
206 ประกาศจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยหนาว) โดยวิธีพิเศษ [ 23 ม.ค. 2558 ]253
207 ประชาสัมพันธ์การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล [ 6 ม.ค. 2558 ]239
208 ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 26 ธ.ค. 2557 ]212
209 ประชาสัมพันธ์ห้ามซื้อขายงาช้างผิดกฎหมาย [ 17 ธ.ค. 2557 ]237
210 การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 9 ธ.ค. 2557 ]197
211 โครงการสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 [ 5 พ.ย. 2557 ]249
212 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 [ 31 ต.ค. 2557 ]201
213 ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 ราคากลาง 3,647,000.- บาท [ 16 ต.ค. 2557 ]203
214 การประชุมสภาอบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2557 [ 25 ก.ย. 2557 ]227
215 การประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 [ 8 ส.ค. 2557 ]226
216 การประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 [ 4 ส.ค. 2557 ]221
217 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 ประจำปี 2557 [ 13 ก.ค. 2557 ]214
218 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2556 [ 30 มิ.ย. 2557 ]190
219 การประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 [ 10 มิ.ย. 2557 ]198
220 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 7 พ.ค. 2557 ]200
221 ประกาศสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2557 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของพ.ศ.2558 [ 23 เม.ย. 2557 ]210
222 โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 [ 9 เม.ย. 2557 ]254
223 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารประจำเดือนเมษายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 9 เม.ย. 2557 ]202
224 การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 2 เม.ย. 2557 ]207
225 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 [ 13 ก.พ. 2557 ]196
226 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช [ 27 ม.ค. 2557 ]214
227 ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 6 ม.ค. 2557 ]203
228 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี 2556 [ 11 ธ.ค. 2556 ]216
229 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2557 [ 29 พ.ย. 2556 ]200
230 ประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 11 ต.ค. 2556 ]191
231 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 11 ต.ค. 2556 ]200
232 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 10 ต.ค. 2556 ]189
233 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2556 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของ พ.ศ.2557 [ 9 ต.ค. 2556 ]194
234 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) [ 8 ต.ค. 2556 ]181
235 รายงาานการประชุมคณะผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 12 ก.ย. 2556 ]220
236 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารประจำเดือนสิงหาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 5 ส.ค. 2556 ]193
237 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง ม.1 [ 29 พ.ค. 2556 ]266
238 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลสงคราม ม.2 [ 29 พ.ค. 2556 ]202
239 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2556 [ 4 ม.ค. 2556 ]213
240 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ. 2556-2559 [ 25 ต.ค. 2555 ]213
241 ประกาศการใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 4 ต.ค. 2555 ]206
242 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ราคากลาง 240,000.- บาท [ 4 ก.ย. 2555 ]209
243 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญประจำปี 2555 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 [ 30 ก.ค. 2555 ]213
244 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (ขนาด 1 ตัน) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบเบิ้ลแค็บ ราคากลาง 750,000.- บาท [ 18 ก.ค. 2555 ]196
245 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล (ขนาด 1 ตัน) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ราคากลาง 750,000.- บาท [ 18 ก.ค. 2555 ]201
246 ประชาสัมพันธ์งานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10 ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ราคากลาง 99,000.- บาท [ 13 ก.ค. 2555 ]399
247 กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2555 และสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 [ 2 ก.ค. 2555 ]198
248 ประชาสัมพันธ์อนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2556-2560) [ 2 ก.ค. 2555 ]242
249 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) [ 2 ก.ค. 2555 ]203
250 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯลฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]252
251 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2554 - 2555 [ 8 พ.ค. 2555 ]198
252 ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปี 2555 [ 4 ม.ค. 2555 ]210
253 ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 24 พ.ย. 2554 ]194
254 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2555-2557 [ 1 ต.ค. 2554 ]185
255 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 [ 26 ก.ย. 2554 ]204
256 การประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2554 ครั้งที่ 3/2554 [ 3 ส.ค. 2554 ]217
257 กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2554 และประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 [ 6 ก.ค. 2554 ]202
258 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 15 มิ.ย. 2554 ]188
259 การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ [ 24 ก.พ. 2554 ]202
260 การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ [ 9 ม.ค. 2554 ]196
261 กำหนดการชำระภาษีประจำปี [ 1 ม.ค. 2554 ]195
262 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 [ 12 ต.ค. 2553 ]205
263 ประชาสัมพันธ์อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2554 - 2556) [ 22 มิ.ย. 2553 ]201
264 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2552 [ 27 พ.ย. 2552 ]206
265 แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.1)52 [ 4 ก.ย. 2552 ]194
266 บัญชีรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 4 ก.ย. 2552 ]200
267 ประชาสัมพันธ์อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2553 - 2555) [ 4 ก.ย. 2552 ]203
268 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]191
269 ตััวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้าง [ 30 พ.ย. 542 ]207
270 รายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]201
271 รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]189
272 รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 รายไตรมาส [ 30 พ.ย. 542 ]197
273 เตือนภัยแล้งและวิธีการประหยัดน้ำ [ 30 พ.ย. 542 ]230
274 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ2559-2561) [ 30 พ.ย. 542 ]184
275 ประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2560 [ 30 พ.ย. 542 ]200
276 S [ 30 พ.ย. 542 ]193