องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 
ข่าวอื่นๆ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสััมพันธ์ ยาเสพติดโลก [ 12 มิ.ย. 2566 ]40
2 ประชาสัมพันธ์ยาเสพติด [ 25 ม.ค. 2566 ]123
3 จำนวนลานกีฬาในตำบลพลสงคราม [ 2 ธ.ค. 2565 ]38
4 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT [ 24 มิ.ย. 2565 ]121
5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 1 ต.ค. 2564 ]116
6 มาตรการใช้ดุลพินิจ [ 2 ธ.ค. 2563 ]118
7 มาตรการป้องกันการขัดกัน [ 11 พ.ย. 2563 ]133
8 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 6 พ.ย. 2563 ]139
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 16 ต.ค. 2563 ]129
10 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 14 ต.ค. 2563 ]120
11 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก [ 14 ต.ค. 2563 ]164
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม [ 12 ต.ค. 2563 ]123
13 การดำเนินด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 5 ต.ค. 2563 ]258
14 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]123
15 กิจกรรมการดำเนินด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 4 ต.ค. 2562 ]214
16 มาตราการการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการตรวจพบการทุจริต [ 4 เม.ย. 2562 ]214
17 ประชาสัมพันธ์ธรรมาภิบาล,ความโปร่งใส [ 25 ม.ค. 2562 ]268
18 ประกาศเจตจำนงทางการเมือง [ 4 ม.ค. 2562 ]215
19 มาตราการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามการบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 1 ต.ค. 2561 ]215
20 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น และข้าราชการ [ 24 ม.ค. 2556 ]227