องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกกรณีพิเศษฯ [ 21 ก.พ. 2566 ]43
2 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกกรณีพิเศษฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก [ 21 ก.พ. 2566 ]41
3 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 20 ก.พ. 2566 ]47
4 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 2 [ 20 ก.พ. 2566 ]51
5 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 20 ก.พ. 2566 ]42
6 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร2 [ 20 ก.พ. 2566 ]49
7 ระกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) [ 14 ก.พ. 2566 ]50
8 หลักเกณฑ์โครงสร้างส่วนราชการ [ 1 เม.ย. 2564 ]217
9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 1 มี.ค. 2564 ]228
10 จรรยาข้าราชการ [ 1 มี.ค. 2564 ]218
11 การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น [ 1 มี.ค. 2564 ]225
12 นโยบายคุณธรรมจริยธรรม [ 1 มี.ค. 2564 ]221
13 ประกาศเจตนารมณ์ [ 1 มี.ค. 2564 ]242