องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

 


โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล


10 มิถุนายน 2567 ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม โดยนายกวิเชียร ชาติผดุง และหัวหน้าส่วนราชการร่วมโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือตามโครงการ ได้รับเกียรติจากนายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์ นายอำเภอโนนสูงประธานเปิดโครงการได้รับความร่วมมือจากพี่น้องพลสงคราม ม.2 เข้าร่วมโครงการสถานที่ ณ วัดพลสงคราม(บวร)บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมด้วยช่วยกัน

2024-07-17
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-01
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-10