องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

 


เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี


3 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม โดยนายกวิเชียร ชาติผดุง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอโนนสูง

2024-07-17
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-01
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-10