องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

 


สำรวจแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อรับถ่ายโอนจากกรมพัฒนาที่ดิน


9 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามและกำนันฝ่ายปกครองลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อรับถ่ายโอนจากกรมพัฒนาที่ดิน

2024-07-17
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-01
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-10