องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

 


มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(กรณีฉุกเฉิน)


10 พฤษภาคม 2567 ภาระกิจช่วงเข้าของคณะผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ปภ.องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามนำทีมโดยนายกวิเชียร ชาติผดุง และผู้นำฝ่ายปกครองโดยกำนันมิตรชัย จงคล้ายกลาง ลงพื้นที่ศาลาประชาคมบ้านหนองนา ม.9 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)พายุลมฤดูแล้ง

2024-07-17
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-01
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-10