องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

 


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567


8 พ.ค. 67 เวลา 09.30 น. ณห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม โดยนายกวิเชียร ชาติผดุง พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

2024-07-17
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-01
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-10