องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

 


โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่


23 เมษายน 2567 ทำบุญตักบาตรที่วัดบ้านโคกเปราะหอม กับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ขจัดทุกข์บำรุงสุขโดยนายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์ นายอำเภอโนนสูง หน่วยงานส่วนราชการให้บริการพบปะรับฟฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนชาวตำบลพลสงคราม

2024-07-17
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-01
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-10