องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 21 ก.ค. 2564 ]1
2 ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 23 มิ.ย. 2564 ]1
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) ฉบับปรับปรุงตามประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างฯ [ 23 มิ.ย. 2564 ]1
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564-2566 [ 27 พ.ค. 2564 ]2
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564-2566 [ 27 ต.ค. 2563 ]3
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 15 เม.ย. 2563 ]3
7 ประกาศกำหนดขนาดโครงสร้างส่วนราชการ 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]2
8 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 24 ก.ค. 2562 ]4
9 ประกาศกำหนดขนาดโครงสร้างส่วนราชการ 2562 [ 24 ก.ค. 2562 ]2
10 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 5 ต.ค. 2560 ]2
11 ประกาศกำหนดขนาดโครงสร้างส่วนราชการ 2560 [ 4 ต.ค. 2560 ]2
12 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) [ 1 ก.พ. 2560 ]2
13 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 3 ต.ค. 2559 ]2
14 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 1 เม.ย. 2559 ]3
15 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 8 ม.ค. 2559 ]2
16 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) [ 6 ต.ค. 2557 ]2
17 กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ.2556-2559 [ 25 ต.ค. 2555 ]3
18 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2555-2557 [ 1 ต.ค. 2554 ]2