องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]4
2 รายงานผลนำแผนไปปฏิบัติ ปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 14 พ.ค. 2564 ]4
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 14 พ.ค. 2564 ]5
4 รายงานผลนำแผนไปปฏิบัติ ปี 2563 รอบ 12 เดือน [ 14 พ.ค. 2564 ]3
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 14 พ.ค. 2564 ]4
6 การประเมินความเสี่ยงของ อบต.พลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]3
7 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อบต,พลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]3
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม รอบ 6 เดือน [ 28 ส.ค. 2563 ]2
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 [ 1 ก.พ. 2561 ]4