องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวอื่นๆ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย [ 10 ม.ค. 2563 ]1
2 มาตราการการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการตรวจพบการทุจริต [ 4 เม.ย. 2562 ]3
3 ประชาสัมพันธ์ธรรมาภิบาล,ความโปร่งใส [ 25 ม.ค. 2562 ]2
4 ประกาศเจตจำนงทางการเมือง [ 4 ม.ค. 2562 ]4
5 มาตราการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามการบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 1 ต.ค. 2561 ]3
6 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น และข้าราชการ [ 24 ม.ค. 2556 ]3