องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 [ 24 ก.ย. 2562 ]2
2 [ 11 เม.ย. 2562 ]2
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์ารบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 [ 6 พ.ย. 2561 ]2
4 ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 [ 31 ต.ค. 2560 ]2
5 ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 [ 30 เม.ย. 2560 ]2
6 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2559-2563 [ 3 ส.ค. 2558 ]4
7 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2556-2560 [ 25 ก.ค. 2555 ]3