องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ประกาศกำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนมะเหลื่อม - ดอนเพกา บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ 13 [ 27 พ.ค. 2564 ]3
2 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนแฝกพัฒนา ซอย7บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ 15 [ 27 เม.ย. 2564 ]4
3 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางนเรศ-สวนป่าสาธารณะ หมู่ 7 บ้านมะรุม [ 23 เม.ย. 2564 ]2
4 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านดอนมันมะเหลื่อม - ดอนมันกระซาก หมู่ 13 บ้านดอนมะเหลื่อม [ 23 เม.ย. 2564 ]4
5 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ผช.ปราโมทย์-วัด หมู่14 บ้านดอนบุตาโพธิ์ [ 19 ก.พ. 2564 ]3
6 Qehbelere Olum [ 26 พ.ย. 2561 ]2
7 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง หมู่ 1 [ 31 ก.ค. 2556 ]4
8 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนดินบ้านหญ้า หมู่ 5 จำนวน 2 จุด [ 31 ก.ค. 2556 ]3
9 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ 4 [ 31 ก.ค. 2556 ]4
10 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรด หมู่ 6 [ 24 ก.ค. 2556 ]2
11 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ 3 [ 24 ก.ค. 2556 ]2