องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]2
2 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]3
3 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]3
4 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาสที่ 4 [ 2 ต.ค. 2563 ]2
5 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]2
6 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]2
7 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 [ 2 ก.ค. 2563 ]2
8 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]2
9 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 [ 2 เม.ย. 2563 ]2
10 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 [ 2 ม.ค. 2563 ]2
11 งบแสดงผลการดำเนินการจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]2
12 รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 31 ต.ค. 2557 ]2