องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาานเพิ่มพูนประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม


องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาานเพิ่มพูนประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ประจำปี พ.ศ.2555 ในระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2555 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่