องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพลสงคราม ประจำปี 2556


กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพลสงคราม ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพลสงคราม  ครั้งที่ 1/2556  เพื่อชี้แจงแนวทางการทำงานให้กับคณะกรรมการชุดใหม่ที่ได้เมื่อคัดเลือกแทนกรรมการชุดเดิมในส่วนของผู้แทนชุมชน ,ผู้ทรงคุณวุฒิ และสภา อบต.มอบหมาย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม