องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามสมัยแรก


ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม (กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้่งครบทั้ง 15 เขต ในการนี้นายอำเภอโนนสูงได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก โดยนายอำเภอโนนสูงได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม