องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2554


กิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2554