องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


การจัดโครงการ/กิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชทางระบายน้ำ


องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม จัดโครงการ/กิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชทางระบายน้ำ เพื่อกำจัดวัชพืชและขยะที่ขวางทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นน้ำท่วมขังอาคารสำนักงานและบ้านเรือนประชาชนเมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยมีท่านบรรดูลย์ พูนรัตนบัณฑิตย์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอโนนสูงเป็นประธานในพิธิเปิดโครงการฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน อสม. สมาชิก อปพร.และจิตอาสาตำบลพลสงคราม