องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


เรื่อง พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน


ข้อความ พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยท่าน วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ วัดบ้านพลสงคราม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา