องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการศึกษาดูงาน ประจำปี 2554


องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการศึกษาดูงาน ประจำปี 2554ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2554 จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง และโครงการตามพระราชดำริฯ โครงการช่างหัวมัน