องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


มอบหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในเขตตำบลพลสงคราม


องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ใหกับประชาชนในเขตตำบลพลสงคราม จำนวน 5,541 ชิ้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม