องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) และการจัดทำหน้ากากอนามัยประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) และการจัดทำหน้ากากอนามัยประจำปี 2563 ให้กับผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลพลสงคราม เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม