องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


เรื่อง โครงการตั้งจุดตรวจลและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามได้ดำเนินการโครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563