องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


เรื่อง การแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนบ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 ตำบลพลสงคราม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งโดยเริ่มดำเนินการช่วยเหลือเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562