องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอโนนสูง


อำเภอโนนสูงจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอโนนสูงโดยมีหน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ ออกให้บริการด้านต่างๆ ให้กับประชาชน ท่านอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม พนักงาน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.และประชาชนตำบลพลสงครามได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ วัดบ้านพลสงคราม