องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


กิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุครบ 100 ปี อำเภอโนนสูง


นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ขัย นายอำเภอโนนสูงได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ครบ 100 ปี ในเขตอำเภอโนนสูง ซึ่งได้เดินทางเยี่ยมผู้สูงอายุในเขตตำบลพลสงคราม จำนวน 2 ราย เมื่่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562