องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


เรื่อง พิธีส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ


พิธีส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ "บ้านสบายเพื่่อยายตา" ภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้สูงอายุในเขตตำบลพลสงคราม จำนวน 3 รายได้เข้ารับพิธีส่งมอบบ้าน เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหัวยแถลงพิทยาคม ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา