องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


การประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภาวะฝนแล้ง) ระดับตำบล


การประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภาวะฝนแล้ง)ระดับตำบล เพื่อพิจารณาตรวจสอบรับรองความเสียหายด้านการเกษตร จำนวน 15 หมู่บ้าน ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม