องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2554


ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ได้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ในเดือนธันวาคม 2554 ซึ่งได้มีการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม