องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
  โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิ...[วันที่ 2018-07-18][ผู้อ่าน 417]
 
  การประเมินคุณภาพการศึกษา (ประเมินภายใน) ศูนย์พัฒนา...[วันที่ 2018-07-05][ผู้อ่าน 462]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยวิสา...[วันที่ 2018-07-05][ผู้อ่าน 316]
 
  การประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปร...[วันที่ 2015-02-13][ผู้อ่าน 938]
 
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558[วันที่ 2015-01-12][ผู้อ่าน 667]
 
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธั...[วันที่ 2014-12-19][ผู้อ่าน 664]
 
  การปราะชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ป...[วันที่ 2014-12-19][ผู้อ่าน 653]
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ปร...[วันที่ 2014-11-10][ผู้อ่าน 135]
 
  ประชุมคณะทำงานศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลก่อนประวัต...[วันที่ 2014-10-29][ผู้อ่าน 854]
 
  ถวายพวงมาลา "วันปิยมหาราช"[วันที่ 2014-10-29][ผู้อ่าน 132]
 
  โครงการอำเภอยิ้ม ณ วัดมะรุม ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ....[วันที่ 2014-10-16][ผู้อ่าน 799]
 
  การประชุมสภาอบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ป...[วันที่ 2014-10-06][ผู้อ่าน 625]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมกวาดบ้า...[วันที่ 2014-09-02][ผู้อ่าน 866]
 
  การประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประ...[วันที่ 2014-08-20][ผู้อ่าน 675]
 
  การประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประ...[วันที่ 2014-08-20][ผู้อ่าน 636]
 
  โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2014-07-12][ผู้อ่าน 665]
 
  โครงการเสริมสร้างความรักสามัคคีคนในตำบลพลสงคราม[วันที่ 2014-06-26][ผู้อ่าน 488]
 
  โครงการเสริมสร้างความรักสามัคคีคนตำบลพลสงคราม [วันที่ 2014-06-23][ผู้อ่าน 470]
 
  การประชุมสภาอบต. สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร...[วันที่ 2014-06-17][ผู้อ่าน 490]
 
  โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อจัดทำแผนชุมชนสำหรั...[วันที่ 2014-05-06][ผู้อ่าน 531]
 
  โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2558-2560) ประจำปีงบประ...[วันที่ 2014-05-06][ผู้อ่าน 479]
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรม วันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้ส...[วันที่ 2014-04-23][ผู้อ่าน 482]
 
  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"พลสงครามเกมส์ 57"[วันที่ 2014-04-09][ผู้อ่าน 555]
 
  เวทีวิชาการสืบสานวัฒนธรรม ก้าวนำการพัฒนา อบต.พลสงค...[วันที่ 2014-03-26][ผู้อ่าน 635]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6