ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 26 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 14 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 14 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................