องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 426 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ 14 - บ้านหญ้าคา หมู่ 5 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ม.ค. 2562 ]148
362 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกเปราะหอม สายโคกเปราะหอม-โนนพฤกษ์ [ 16 ม.ค. 2562 ]109
363 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนวัด ซอยตะวันฉาย [ 16 ม.ค. 2562 ]113
364 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านหนองสรวง สายบ้านนายอิ่ม-คลองอิสานเขียว [ 16 ม.ค. 2562 ]113
365 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านดอนมะเหลื่อม สายดอนมะเหลื่อม-ดอนมันกระซาก [ 16 ม.ค. 2562 ]100
366 ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อเหลี่ยม (box culverts) หมู่ที่ 11 บ้านโนนวัด จุดนานางสำอาง นาคา [ 30 พ.ย. 2561 ]121
367 ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อเหลี่ยม (box culverts) หมู่ที่ 11 บ้านโนนวัด จุดคลองช้าง [ 30 พ.ย. 2561 ]113
368 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเสลา สายโรงเรียนบ้านเสลา [ 23 พ.ย. 2561 ]114
369 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านดอนมันกระซาก ซอยส้มเช้า [ 23 พ.ย. 2561 ]115
370 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองสรวง สายหนองสรวง (ภายในหมู่บ้าน) [ 23 พ.ย. 2561 ]115
371 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านดอนบุตาโพธิ์ สายบุตาโพธิ์พัฒนา (ตะวันตก) [ 23 พ.ย. 2561 ]114
372 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านดอนแฝกพัฒนา สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 7 [ 23 พ.ย. 2561 ]129
373 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 บ้านโคกเปราะหอม สายบ้านโคกเปราะหอม-โนนพฤกษ์ [ 4 ก.ย. 2561 ]127
374 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 3 บ้านโคกเปราะหอม สายหัวนอน [ 22 ส.ค. 2561 ]119
375 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก .หมู่ 8 บ้านดอนแฝก ซอยคูณทวี-ซอยสมบูรณ์ [ 22 ส.ค. 2561 ]110
376 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 9 บ้านหนองนา สายอิสานเขียว-โนนอุโลก [ 22 ส.ค. 2561 ]115
377 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านหญ้าคา สายหญ้าคา-เสลา [ 22 ส.ค. 2561 ]115
378 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 บ้านดอนแฝก ซอยคูณทวี-ซอยสมบูรณ์ [ 22 ส.ค. 2561 ]119
379 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 บ้านสระเพลง ซอยร่วมใจสามัคคี [ 22 ส.ค. 2561 ]116
380 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบุตาโพธิ์-บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 14 บานดอนบุตาโพธิ์ [ 27 พ.ย. 2560 ]133
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22