องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 426 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 เรื่อง ร่างรับฟังคำวิจารณ์ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 - หมู่ 6 [ 26 พ.ค. 2563 ]110
262 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 สายแยกนาเกลือ – นานายเสงี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2563 ]128
263 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 ซอยอำนวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2563 ]107
264 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 สายเลียบลำห้วยละเลิง – ห้วยกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2563 ]123
265 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสลา หมู่ที่ 4 สายหลังวัดเสลา – ถนนสายมะค่าบ้านเกรียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2563 ]125
266 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 สายคุ้มดอนขวาง – ถนนสายหญ้าคาหนองพลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2563 ]119
267 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 ซอยขวัญเวียงสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2563 ]108
268 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะรุม หมู่ที่ 7 – บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 ตำบลพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 พ.ค. 2563 ]107
269 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านมะรุม หมู่ที่ 7 - บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 ตำบลพลสงคราม [ 14 พ.ค. 2563 ]104
270 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะรุม หมู่ที่ 7 – บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 ตำบลพลสงคราม [ 13 พ.ค. 2563 ]107
271 ประกาศร่างเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 - บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 ตำบลพลสงคราม [ 30 เม.ย. 2563 ]127
272 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะรุม หมู่ที่ 7 – บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 ตำบลพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 เม.ย. 2563 ]109
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 จุดคลองไผ่ ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 เม.ย. 2563 ]108
274 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]103
275 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]108
276 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]109
277 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 จุดคลองไผ่ ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]107
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองไผ่ บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563 ]112
279 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองไผ่ บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 ตำบลพลสงคราม [ 10 มี.ค. 2563 ]128
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระประปา บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2563 ]118
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22